Saffierstraat - bewonersavond internationale basisschool (2020-073)

De gemeente Leiden en PROO Leiden nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de tijdelijke huisvesting van de internationaal georiënteerde basisschool (IGBO) op donderdag 5 maart van 17.30 tot 20.30 uur bij het Huis van de Buurt Morschwijk aan de Topaaslaan 19 in Leiden.

Aanleiding

In de Leidse regio, aan de westkant van Leiden, is behoefte aan meer internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO). Een IGBO is een school waar leerlingen een internationaal erkend lesprogramma volgen in een Engelstalige lesomgeving.
Het college van burgemeester en wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein gelegen aan de Saffierstraat 3a (Crescendoterrein) aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke (5 tot 10 jaar) huisvesting van deze nieuwe internationale basisschool. Het Crescendoterrein wordt niet meer gebruikt door de korfbalvereniging en is eigendom van de gemeente.

Uitnodiging

In november 2019 de eerste bijeenkomst waar de hele Lage en Hoge Mors, en Transvaal voor waren uitgenodigd. Nu gaan we in gesprek met een kleinere groep mensen, zoals de direct-omwonenden en de mensen die aangaven op de hoogte te willen blijven van de internationale georiënteerde basisschool.

De informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst bespreken we het voorlopig ontwerp van de school en de eerste resultaten van onderzoeken, zoals het verkeersonderzoek. Ook verkennen we met elkaar ideeën over het terrein om de school heen.
Vanuit de gemeente zijn de projectmanager en de wijkregisseur aanwezig. Vanuit schoolbestuur PROO Leiden is ook de projectmanager aanwezig.

Initiatieven welkom

Het schoolgebouw zal niet het hele Crescendoterrein in beslag nemen. Er is ruimte voor tijdelijke initiatieven vanuit de buurt. We zijn erg benieuwd wat voor ideeën u hiervoor heeft.

Programma

De bijeenkomst start om 18.00 uur. Het is géén inloopbijeenkomst, zoals de vorige keer.

  • 17.30 - 18.00 uur: Inloop met koffie en thee
  • 18.00 - 18.45 uur: Plenair: Presentatie over de IGBO
  • 18.45 - 19.00 uur: Pauze
  • 19.00 - 20,15 uur: Met de kaart op tafel: Vragen, suggesties en verkennen initiatieven
  • 20.15 - 20.30 uur: Plenair: Uitleg vervolgproces en afsluiting
  • 20.30 uur               Einde

Projectenmarkt Hoge Mors

Op woensdag 8 april organiseert de gemeente Leiden een projectenmarkt over alle lopende projecten in de Hoge Mors, waaronder de Internationale georiënteerde basisschool.De markt vindt plaats mboRijnland, Storm Buysingstraat 18c  Leiden vaqn 17.30 tot 20.00 uur.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar Jeroen van Dijck, assistent projectmanager via j.van.dijck@leiden.nl.

Wij hopen u op deze bijeenkomst te zien.

Met vriendelijke groet,

Nicolien van Eeden
Projectmanager gemeente Leiden

Wendy van Vliet
Projectmanager PROO Leiden


 [VM1]In programma ergens opnemen ontwerp en (verkeers)onderzoek

 [VM2]Welke kaart?