Saffierstraat - afbouw tijdelijk opvang dak- en thuislozen 2021-077

De tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen in  de oude gebouwen van korfbalvereniging Crescendo in de Saffierstraat 3a loopt tot 1 april 2021. Vanuit het Rijk is aangegeven dat gemeenten tot 1 mei de tijd krijgen om de opvang voor zogenoemde niet-rechthebbenden af te bouwen. Per 1 april worden er geen nieuwe niet-rechthebbenden meer toegelaten.

Extra opvang nodig door lockdown

De extra opvang was nodig omdat sinds het begin van de lockdown het Rijk had opgeroepen om de opvang breed open te stellen voor iedereen die daarvan gebruik wilde maken. Ook mensen die normaal geen recht hebben op opvang, konden zich nu melden. De lockdown, avondklok en de kou hebben ervoor gezorgd dat er een toestroom in de opvang was. Het Rijk heeft aangegeven dat de huidige lockdown tot en met 30 maart duurt. In het geval dat de lockdown wordt verlengd, stopt toch per 1 april de opvang voor niet-rechthebbenden.

Afbouw van de tijdelijke voorziening tot 1 mei

Voor het afbouwen van de opvang wordt het gebruik van de gebouwen aan de Saffierstraat 3a  verlengd tot 1 mei. Hulporganisaties kunnen dan in april mensen informeren over de sluiting en in gesprek gaan over een mogelijk alternatief voor de opvang.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar s.penders@leiden.nl. U kunt ook bellen met De Binnenvest, tel. (071) 516 61 00.

Met vriendelijke groet,

Thera Olthof
Teammanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling