Rooseveltstraat - onderhoud bestrating (2021-069)

Eerder heeft u een bief ontvangen (met kenmerk 2021-027) over de werkzaamheden aan de bestrating in de Rooseveltstraat die in februari uitgevoerd zouden worden. Door omstandigheden konden deze werkzaamheden toen niet doorgaan. Met deze brief informeren wij u dat de onderhoudswerkzaamheden in de Rooseveltstraat inmiddels opgepakt gaan worden. In deze brief leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u betekenen.

Werkzaamheden

Delen van het trottoir (met name de inritten naar een aantal bedrijven) zijn aan onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Op maandag 29 maart starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden vier weken. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw bedrijf blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor verkeer. De inritten worden meestal niet in zijn geheel afgesloten. Is dit wel nodig dan nemen we maatregelen om de bereikbaarheid te garanderen. Voorafgaand aan werkzaamheden bij een inrit wordt hier door de aannemer melding van gemaakt bij uw bedrijf. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer