Rooseveltstraat - asfalteringswerkzaamheden 2020-305

Binnenkort start het onderhoud van de Rooseveltstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Rooseveltstraat wordt opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van de Rooseveltstraat tussen de Voorschoterweg en de rotonde bij de Vijf Meilaan is versleten en wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt op verzoek van de afdeling Verkeer aan beide zijden van de weg een rode fietssuggestiestrook aangebracht.

Uitvoering

De werkzaamheden worden ingepland na afronding van de werkzaamheden aan de Churchillbrug en starten niet eerder dan op zondag 20 september 2020.

Momenteel bekijken we met de aannemer de mogelijkheden voor uitvoering van de werkzaamheden in twee nachten (van zondag op maandag en van maandag op dinsdag)  in de periode 20-22 september of 27-29 september. De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats tussen 19.00 en 05.00 uur met een mogelijke uitloop naar 06.00 uur. Om 06.00 u is de rijweg in ieder geval weer open voor verkeer. Zodra er meer duidelijkheid is en de planning definitief is vastgesteld, hoort u weer van ons.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats onder volledige afsluiting van de rijweg. Uw pand zal tijdens de nachtelijke werkzaamheden dan ook niet bereikbaar zijn voor verkeer. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang. Omleidingen worden aangegeven met borden.

Parkeren langs de weg is ook niet mogelijk, waardoor u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. U wordt hierop geattendeerd middels parkeerverboden.

Aan de voetpaden wordt niet gewerkt, met uitzondering van een aantal locaties bij bomen.

Inritten

Diverse inritten naar de bedrijven verkeren in slechte staat. Omdat hier klinkers of stoeptegels liggen, kunnen we het herstel hiervan niet gelijktijdig uitvoeren met het asfaltwerk. We nemen  op een later moment contact op met de betreffende bedrijven over de herstelwerkzaamheden aan de inritten.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer