Rooseveltstraat - asfaltering (2020-337)

Eerder heeft u een brief ontvangen over de voorgenomen werkzaamheden aan het asfalt van de Rooseveltstraat. Inmiddels zijn de werkzaamheden met de aannemer afgestemd en is de planning meer in detail duidelijk. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Rooseveltstraat wordt opnieuw geasfalteerd

Zoals in de vorige brief al aangegeven is de bovenste laag asfalt van de Rooseveltstraat tussen de Voorschoterweg en de rotonde bij de Vijf Meilaan versleten en deze wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt op verzoek van de afdeling Verkeer aan beide zijden van de weg een rode fietssuggestiestrook aangebracht.

Uitvoering

De werkzaamheden zijn inmiddels ingepland.

Onderstaand leest u wanneer de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Zondag 20 op maandag 21 september (tussen 19.00 en uiterlijk 06.00 uur): frezen van de bestaande deklagen;
 • Maandag 21 op dinsdag 22 september (tussen 19.00 en uiterlijk 06.00 uur): asfalteren en aanbrengen belijning.

Deze werkzaamheden vinden plaats onder een volledige afsluiting van de Rooseveltstraat tussen de Voorschoterweg en de rotonde Vijf Meilaan

Andere werkzaamheden

Hiernaast vindt er nog een aantal werkzaamheden plaats, namelijk:

 • Herstellen van gootlagen en banden: maandag 21 september overdag.
  Deze werkzaamheden vinden plaats in het verkeer onder begeleiding van verkeersregelaars. U zult hier nauwelijks overlast van ondervinden.
 • Herstel van twee plateaus (incl. het aanbrengen/doortrekken van de fietssuggestiestroken over deze plateaus), bij de Van der Helmstraat en t.h.v. nummer 12 / 41.
  De straatwerkzaamheden aan deze plateaus vinden in de aansluitende nachten plaats:
  - Van der Helmlaan in de avond en nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 september (tussen 19.00 en 06.00 uur);
  - Plateau t.h.v. nr. 12 / 41: in de avond en nacht van woensdag 23 op donderdag 24 september (tussen 19.00 en 06.00 uur).

Gedurende deze werkzaamheden is de Rooseveltstraat bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Houd u rekening met de aanrijdroute naar uw bedrijf, aangezien de straat is gestremd ter hoogte van de werkzaamheden.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats onder volledige afsluiting van de rijweg. Uw pand zal tijdens de nachtelijke werkzaamheden dan ook niet bereikbaar zijn voor verkeer. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang. Omleidingen worden aangegeven met borden.
Parkeren langs de weg is gedurende de periode van zondagavond 20 september (start freeswerkzaamheden) tot dinsdagochtend 22 september (afronding asfalteren) ook niet mogelijk, waardoor u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. U wordt hierop geattendeerd middels parkeerverboden.
Aan de voetpaden wordt niet gewerkt, met uitzondering van een aantal locaties bij bomen.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer