Rooseveltstraat - afvalscheiding (2021-105)

Met deze brief wil ik uw aandacht vragen voor het scheiden van papier-, glas-, textiel- en restafval.

Regelmatig wordt er afval, zoals papier, glas en textiel, naast de ondergrondse container geplaatst en dit is niet de bedoeling.

Oplossing

Ondergrondse restafvalcontainers zijn bedoeld voor het huishoudelijke restafval. Graag willen wij u verzoeken het papier, glas en textiel te scheiden en dit afval in de juiste containers aan te bieden.

De locaties voor het deponeren van papier, glas en textiel zijn te vinden op:

  • Lasserstraat ter hoogte van nummer 180 (papier, glas, textiel)
  • Hoflaan ter hoogte van nummer 169 (papier, glas)
  • Montgomerystraat ter hoogte van nummer 10 (papier, glas)

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer: (071) 516 76 96.

Ik dank u alvast voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca

Cluster Beheer