Roosevelt west - meedenken over de gebiedsvisie 2020-384

U heeft onlangs een uitnodiging ontvangen voor een online bijeenkomst op 10 november over de concept gebiedsvisie voor Roosevelt West. In de uitnodiging wordt gesproken over woensdag 10 november. Dit moet natuurlijk dinsdag 10 november zijn.

Om misverstanden te voorkomen sturen wij u bij deze nogmaals de tekst van de uitnodiging, maar dan met vermelding van de juiste datum.

Gebiedsvisie Roosevelt West

De gebiedsvisie Roosevelt West beschrijft in grote lijnen wat er de komende jaren staat te gebeuren in het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Kuipers-Rietbergstraat, de Montgomerystraat en de Van der Helmlaan. Ook maakt de gebiedsvisie duidelijk welke mogelijkheden initiatiefnemers zoals gemeente, ondernemers en ontwikkelaars hebben om in het gebied aan de slag te kunnen gaan. De gebiedsvisie Roosevelt West wordt begin 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Aantrekkelijk woon-werkgebied

Roosevelt West wordt de komende 15-20 jaar omgevormd tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Hiermee krijgt het bedrijventerrein een nieuwe toekomst en realiseren we tegelijkertijd meer woningen voor de inwoners van onze stad. Bovendien wordt de bereikbaarheid verbeterd en richten we het gebied op een duurzame en klimaatbestendige manier in.

Denk en praat mee!

Afgelopen juni heeft de gemeente Leiden tijdens verschillende (online) bijeenkomsten informatie opgehaald bij bewoners en ondernemers uit het gebied Roosevelt West. Deze informatie is vervolgens gebruikt bij het uitwerken van de concept gebiedsvisie.

Tijdens een online bijeenkomst op dinsdag 10 november delen wij de concept gebiedsvisie Roosevelt West met u en horen wij graag uw mening. U kunt deelnemen aan twee van de volgende themasessies:

  • Bereikbaarheid
  • Toekomstig wonen & werken
  • Openbare ruimte & duurzaamheid

Op basis van uw reacties ronden wij vervolgens de gebiedsvisie Roosevelt West verder af en wordt deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Hoe doet u mee?

In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen we op dit moment helaas alleen een digitale bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst vindt plaats via Microsoft Teams. U kunt kiezen uit de volgende tijdstippen:

  • Dinsdag 10 november van 18.00 tot 19.30 uur, voor aanmelden zie de volgende pagina.
  • Dinsdag 10 november 20.00 tot 21.30 uur, voor aanmelden zie de volgende pagina.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via gebiedsvisieroosevelt@leiden.nl. Geef hierbij duidelijk aan op welk tijdstip en aan welke themasessies u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u op uw e-mailadres de link voor deelname.

Meer informatie

Nadere informatie over de ontwikkelingen rond de Rooseveltstraat vindt u op  www.leiden.nl/rooseveltwest. Alle informatie over het meepraten over en het maken van de gebiedsvisie vindt u op het digitale participatieplatform doemee.leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Jurriaan van Hellemond
Projectmanager