Roomburgerweg - onderhoud bestrating (2020-325)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Roomburgerwegin de Vliststraat, tussen de Julius Caesarbrug en Roomburgerweg huisnummer 10. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

De rijweg is aan groot onderhoud toe en wordt opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van hetde aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaale.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart op maandag 7 september. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 30 oktober. Tijdens het weekeinde zijn er geen werkzaamheden. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De weg wordt in acht8 fases opengebroken, e. Elke fase duurt ongeveer een1 week. Er wordt begonnen bij de Julius Caesarbrug en gewerkt in de richting van de Hoge Rijndijk.Tijdens het weekeinde zijn er geen werkzaamheden.Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.
Voor het fietsverkeer wordt de omleiding, via de Kanaalweg, met borden aangegeven. Het autoverkeer kan rijden via de Meerburgerkade, Wierickestraat, Vliststraat en Kasteelhof, of vanaf de andere zijde gewoon de Roomburgerweg gebruiken

Omgeving

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer