Roomburgerpark - haalbaarheidsonderzoek wijksportpark

Vorig jaar bent u geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk wijksportpark Roomburgerpark. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en daarom informeren wij u graag over de rapportage en het vervolg.

Rapportage haalbaarheidsonderzoek

Vanaf afgelopen zomer heeft de gemeente gewerkt aan het onderzoeken van de mogelijkheden van een wijksportpark in de Professoren- en Burgemeesterswijk. Hiertoe behoren ook de uitbreidingsmogelijkheden voor sportvereniging LHC Roomburg, in combinatie met andere functies voor de wijk. In dit onderzoek zijn verschillende scenario’s onderzocht die inzicht geven in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en kosten.

In de rapportage wordt geconcludeerd dat de scenario’s ruimtelijk haalbaar zijn en aan de gestelde opgave tegemoet komen. Daarbij wordt voorgesteld om voor de uitwerking van wijksportpark Roomburgerpark te kiezen voor een scenario dat de huidige verhoudingen het meest respecteert. De rapportage kunt u vinden op www.leiden.nl/wijksportparkroomburg.

Werkgroepbijeenkomsten

Bij het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende vertegenwoordigers geraadpleegd, tijdens drie werkgroepbijeenkomsten. De werkgroepleden hebben tijdens de bijeenkomsten de wensen en aandachtspunten aan de gemeente meegegeven. Globaal zag het traject er als volgt uit:

  • September 2018:                  1e werkgroep - bespreking van ideeën, wensen en kansen.
  • Oktober/november 2018:      2e werkgroep - bespreking scenario’s.
  • Maart 2018:                          3e werkgroep - bespreking concept haalbaarheidsrapportage.

De verslagen van de werkgroepen zijn ook te vinden op www.leiden.nl/wijksportparkroomburg.

Vervolg

De rapportage is afgerond en voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om op basis van het haalbaarheidsonderzoek een richtinggevende keuze te maken, oftewel om het voorkeursscenario dat voorgesteld wordt in de rapportage verder uit te werken. Dit wordt besproken in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 9 mei. Tijdens deze eerste behandeling in de commissie is er de mogelijkheid om in te spreken.

Informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het haalbaarheidsonderzoek? Abonneer u dan op Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente, via www.leiden.nl/stadsnieuws en vink interessegebied ‘Roodenburg’ aan.

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Peter Stokkermans
Senior Projectmanager