Roomburgerpark - digitale enquête (2020-002)

Samen met de wijk maakt de gemeente een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark. Wens is om het park nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de verschillende gebruikers en bewoners met aandacht voor natuur, ontmoeting, spelen en (ongeorganiseerde) sport. Onderdeel van het voorstel is ook om een extra multifunctioneel hockeyveld in te passen.

Enquête

Heeft u ideeën voor het Roomburgerpark? Laat het ons weten door een digitale enquête in te vullen. Ga hiervoor naar doemee.leiden.nl en registreer uzelf. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. De opbrengst van de enquête wordt in een volgende fase gebruikt bij het maken van het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark. Dit gebeurt in samenwerking met een groep bewoners uit de wijk en gebruikers van het Roomburgerpark. U kunt de enquête tot en met zondag 26 januari 2020 invullen.

Op doemee.leiden.nl kunt u ook het proces volgen en zien welke stappen er de komende maanden genomen worden om tot een inrichtingsvoorstel te komen.

Informatie

Actuele ontwikkelingen rondom het project Wijksportpark Roomburgerpark kunt u ook volgen via www.leiden.nl/wijksportparkroomburgerpark. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburg’.

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Peter Stokkermans

Senior Projectmanager