Roomburgerpark - conceptinrichtingsvoorstel (2020-205)

De afgelopen periode is gewerkt aan een inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark. De bedoeling is om het park nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de verschillende gebruikers en bewoners met aandacht voor natuur, ontmoeting, spelen en (ongeorganiseerde) sport. Onderdeel van het voorstel is ook om een extra multifunctioneel hockeyveld in te passen.

Wat hebben we gedaan?

Door middel van een enquête zijn ideeën opgehaald bij bewoners. De opbrengst hiervan is gebruikt bij het maken van een inrichtingsvoorstel. Dit ging in co-productie met een representatief samengestelde werkgroep. Deze bestond uit enkele organisaties namens de gebruikers van het Roomburgerpark en mensen uit de buurt. Zij zijn samen met ontwerp- en adviesbureau Sport & Ruimte drie keer bij elkaar gekomen met als doel gezamenlijk tot een concept inrichtingsvoorstel te komen.

Terugkoppeling concept inrichtingsvoorstel

Vanaf 27 mei vindt u dit concept inrichtingsvoorstel samen met de resultaten van de enquête op doemee.leiden.nl. U kunt op het inrichtingsvoorstel reageren door een aantal vragen hierover te beantwoorden. Dit kan tot en met 21 juni aanstaande. De reacties worden meegestuurd met het concept inrichtingsvoorstel naar het college van burgemeester en wethouders. De behandeling door de gemeenteraad vindt na de zomer plaats. Zodra de data voor behandeling bekend zijn, leest u dat op doemee.leiden.nl.

Informatie

Actuele ontwikkelingen rondom het project Wijksportpark Roomburgerpark kunt u ook volgen via www.leiden.nl/wijksportparkroomburgerpark. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburg’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Peter Stokkermans

Senior Projectmanager