Ronnie Biermanpad - werkzaamheden speelplek (2021-242)

Op 17 juni 2021 stuurden wij u een brief over de tijdelijke uitvoeringswerkzaamheden van de klimboog voor de speelplek Ronnie Biermanpad. Het is brief met kenmerk 2021-167, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven. In deze brief informeren wij u over de overige werkzaamheden die bij deze speelplek gaan worden uitgevoerd.

Werkzaamheden

Helaas is het ons door topdrukte bij de aannemer niet op tijd gelukt om de valondergronden bij deze speelplek eerder aan te brengen. Daarom zullen alle overige werkzaamheden begin oktober worden afgerond. In de bijlage vindt u nogmaals het ontwerp dat hier geplaatst gaat worden.

Planning

In de week van 4 oktober vinden deze werkzaamheden plaats. De werkzaamheden duren ongeveer een week. In verband met onvoorziende (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. 14 071 of via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen