Ronnie Biermanpad - Werkzaamheden renovatie speelplek (2021-167)

Op 25 mei 2021 stuurden wij u een brief over de uitkomsten van de reacties op de brief met een ontwerp over de herinrichting van de speellocatie bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2021-139, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Wel renovatie

Ondanks dat enkelen het verzoek hebben gedaan om de plek niet te renoveren, omdat de plek volgens hen zo voldoet, heeft de gemeente besloten dit wel te doen. De gemeente hecht veel waarde aan dat ieder kind in hun eigen buurt moet kunnen spelen. Deze locatie is al lang geleden afgesproken als speelplek. Wel willen we natuurlijk dat dit veilig gebeurt. Wordt het volgens u onveilig, of heeft u te veel overlast neemt u dan contact op.

Planning werkzaamheden

Op zaterdag 12 juni is de klimboog al herplaatst en uit oogpunt van veiligheid afgeschermd met bouwhekken. De valondergrond voor dit speeltoestel wordt eind juni/begin juli aangelegd. Alle overige werkzaamheden betreffende staan ingepland voor begin oktober.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, tel. (071) 516 7613 of via m.de.mooij@leiden.nl.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer