Ronnie Biermanpad - renovatie speelplekken 2021-037

De speelplek bij u in de straat is aan renovatie toe. De gemeente Leiden wil graag investeren in plekken die nu en in de toekomst goed en veel gebruikt worden. Daarom willen wij een nieuw toestel plaatsen naast het bestaande toestel. In de afbeelding hieronder ziet u ons voorstel voor het nieuwe toestel.

Meedenken

Wij willen graag weten of uw (klein)kinderen de speelplek meer zullen gaan gebruiken na toevoeging van het toestel. Ook willen wij graag weten hoe wij deze speelplek na renovatie beter kunnen laten aansluiten bij de speelwensen van uw (klein)kinderen. Indien u bezwaar heeft tegen de komst van een nieuw toestel kunt u dit aangeven.

Hoe werkt het?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan uiterlijk zondag 21 februari een e-mail met uw ideeën naar T.den.Dulk@leiden.nl.

Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op de wensen voor de speeltoestellen. Opmerkingen over andere zaken, bijvoorbeeld over hangjeugd, overlast van bomen/groen en straatvuil horen niet bij onze taken. Deze meldingen kunt u doen via de website.

Vervolg

Op basis van uw reacties en ideeën beslissen we hoe we de speelplek gaan renoveren. U ontvangt hierover bericht waarin we aangeven welke wensen we meenemen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071, keuze 4 (maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen