Ronnie Biermanpad - aansluiting riool (2021-147)

Met deze brief informeren wij u over de rioolwerkzaamheden in het Ronnie Biermanpad. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Aanleiding

Uit rioolinspectie bleek dat de put bij Ronnie Biermanpad gerenoveerd moeten worden. De putrand moet vervangen worden en de interne muur moet opgehoogd worden.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 31 mei. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 4 juni. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer