Robijnhof - stand van zaken sloop en nieuwbouw (2019-391)

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van de ontwikkeling en realisatie van de plannen voor Robijnhof in uw woonomgeving.

Overeenstemming en wijzigingsplan

De gemeente en ontwikkelaar De Nijs hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een nieuw zorgcentrum voor Libertas met 40 zorgplaatsen, 120 huurappartementen en 15 eengezinswoningen.

Op 19 november jl. heeft het college van B en W ingestemd met het Wijzigingsplan om de ontwikkeling ook planologisch mogelijk te maken. Dit besluit is op donderdag 28 november gepubliceerd, de stukken liggen 6 weken ter inzage. De Nijs heeft de aanvraag Omgevingsvergunning om te kunnen bouwen op 22 november 2019 ingediend. De gemeente heeft de aanvraag in behandeling genomen.

Planning sloop en bouw

De bestaande gebouwen worden in twee fases gesloopt, waarna De Nijs de nieuwbouwwoningen en het zorgcentrum ook in twee fases zal bouwen. In het eerste kwartaal van 2020 wordt gestart met de sloop van het bestaande zorgcentrum en een stuk van de noordvleugel van dit wooncentrum. Vervolgens zal De Nijs starten met de realisatie van de 120 appartementen, daarna volgt fase II.

Buurtbijeenkomst

Voorafgaand aan de start van de uitvoering willen De Nijs en de gemeente u graag nog uitnodigen voor een buurtbijeenkomst om eventuele vragen over het project en de uitvoering te beantwoorden. Daarnaast zal De Nijs het voorlopig ontwerp van het openbaar gebied bespreken met de klankbordgroep.

Voor de buurtbijeenkomst ontvangt u begin volgend jaar nog een aparte uitnodigingsbrief.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk
Projectmanager