Robert Kochplaats - plaatsing schommel

Bij de Robert Kochplaats wordt een nieuwe schommel inclusief ondergrond geplaatst. De zelfgemaakte schommelband wordt verwijderd.

Werkzaamheden

In een eerder stadium zijn de aanwezige zwerfkeien vervangen, omdat deze hoger dan 60 centimeter waren. Volgens de veiligheidseisen is vanaf deze hoogte een valondergrond verplicht. De nieuwe keien zijn lager dan 60 centimeter en daarom is er geen valondergrond nodig. Deze keien zijn vervolgens nog een keer verplaatst, omdat de schommel op deze plek komt. De ondergrond gaat uit hetzelfde materiaal bestaan en krijgt een rood-bruine kleur. Met de komst van de nieuwe schommel wordt de zelfgemaakte schommelband verwijderd omdat deze niet veilig genoeg is.

Planning

Tussen maandag 12 augustus en vrijdag 23 augustus 2019 wordt de schommel met ondergrond geplaatst. Snel hierna wordt de schommelband verwijderd worden.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen? Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Rob van der Steen via tel. 14 071.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Beheerder Water, Spelen en Straatmeubilair
Cluster Beheer