Rioolwerkzaamheden Nieuwstraat (2021-101)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoud aan het riool in de Nieuwstraat. Hieronder leest u wat de werkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Renovatie riool door relinen

Het onderhoud van het riool gebeurt door relining. Relinen is een speciale techniek van renoveren zonder de straat open te hoeven breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant en kan er weer tientallen jaren tegenaan. Relinen gebeurt vanaf de putdekselopeningen. Zo blijft de overlast beperkt.

Kans op onaangename geur

Tijdens het relinen wordt de stof styreen gebruikt. Deze stof kan een onaangename geur verspreiden, en mogelijk ruikt u er iets van in huis. De stof is niet schadelijk en de geur zal snel vervliegen.

Beperkt gebruik riolering

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun straat, de riolering gedurende het werkproces 1 dag beperkt gebruiken. Tijdens deze dag vragen wij u om uw watergebruik en lozingen op het riool zo veel als mogelijk te beperken. De aannemer informeert u hierover.

Bereikbaarheid in uw straat

De werkzaamheden gebeuren boven de rioolput. Vaak is dit midden in de straat en wordt de weg daarom gedeeltelijk afgezet. Waar nodig regelen verkeersregelaars het verkeer ter plekke. Ook kan er voor een korte tijd een parkeerverbod gelden voor de parkeerplaats(en) vlakbij de putten. Parkeerverboden worden aangegeven met gele borden. De woningen en overige panden blijven bereikbaar voor voetgangers.

De aannemer en de verkeersregelaars doen er alles aan om de eventuele hinder zo veel mogelijk te beperken.

Meer informatie

De aannemer, Kumpen NV, stuurt u voordat de werkzaamheden starten een brief met informatie over de planning en hun contactgegevens. Voor overige informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 071 (ma-vr 8.30 - 17.00 uur) of het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Andere aanbiedplek voor uw minicontainer?

Heeft u een mini-container voor uw huisvuil? Het kan zijn dat de ophaaldag samenvalt met de rioolwerkzaamheden in uw straat. Wilt u de minicontainer dan aanbieden op een plek die bereikbaar is voor de ophaaldienst? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer