Riolering Zoeterwoudsesingel e.o.

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 15 oktober start aannemersbedrijf Gebr. Schouls met werkzaamheden aan het riool bij u in de buurt.

Aanleiding

Om het waterprobleem aan het eind van de Bloemistenlaan bij de Herenstraat op te lossen en in de toekomst het regenwater beter af te kunnen voeren wordt een nieuw rioolsysteem aangelegd. In de maanden juni en juli is gewerkt aan het riool in de Bloemistenlaan. Nu is het riool in de Herenstraat, de Zoeterwoudsesingel en delen van omliggende straten aan de beurt.

Werkzaamheden

Er wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Het regenwater wordt door het nieuwe riool afgevoerd naar de Zoeterwoudsesingel en het overige water wordt via het huidige riool afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. De regenpijpen afkomstig van de woningen en schuren worden aangesloten op het regenwaterriool.

Fasering

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Op de achterzijde van deze brief vindt u een kaartje met daarop waar en wanneer wordt gewerkt. De volgorde en exacte data van fase 3 en 4 zijn nog niet bekend. Per fase worden direct aanwonenden met een brief geïnformeerd over de gevolgen van de werkzaamheden. In deze brief wordt verder ingegaan op bijvoorbeeld bereikbaarheid van garageboxen, parkeren en huisvuil.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is de straat opengebroken en is er hinder voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid met borden en wanneer nodig verkeersregelaars. Alle winkels en woningen blijven bereikbaar via loopplanken. Meer informatie vindt u op de achterkant van deze brief.

Parkeren

Op de plek waar wordt gewerkt kan een periode niet worden geparkeerd. Hier geldt een parkeerverbod. Parkeerverboden worden ruim van te voren aangegeven met gele borden.

Inloopavond

Heeft u vragen over de werkzaamheden? U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen aan de projectleider en de aannemer tijdens een inloopavond. Op dinsdag 9 oktober tussen 18:00 uur en 20:00 bent u welkom in de hal van het stadhuis. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u uitkomt.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 14 071 Leiden - keuze 3 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) of via het contactformulier op www.leiden.nl/contact

Fase 1: vanaf maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober

In deze fase wordt een nieuwe put geplaatst in de Zoeterwoudsesingel.

Al het verkeer kan de werkzaamheden passeren behalve vrachtauto’s en de bussen van Arriva. In deze fase is de Herenstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.

Fase 2: vanaf maandag 22 oktober tot en met vrijdag 9 november

In deze fase wordt een nieuw regenwaterriool in de Herenstraat aangelegd vanaf de Zoeterwoudsesingel tot aan de Watergeuzenstraat. De Zoeterwoudsesingel is weer bereikbaar. In deze fase is de Herenstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.

Fase 3: data nog niet exact bekend

Duur van de werkzaamheden ongeveer 2 a 3 weken. In deze fase wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd vanaf de nieuwe put in de Zoeterwoudsesingel tot aan de waterkant. De Zoeterwoudsesingel wordt afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren. De Herenstraat is weer bereikbaar.

Fase 4: data nog niet exact bekend

Duur van de werkzaamheden ongeveer 5 weken. In deze fase wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd vanaf de Bloemistenlaan, de Herenstraat in. In deze fase is de Herenstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren. De Zoeterwoudsesingel is bereikbaar.

Met vriendelijke groet

Eduard Dumas

Project Coördinator

Team Stadsingenieurs