Rijnsburgerweg - werkzaamheden rioolputten (2023-083)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Rijnsburgerweg ter hoogte van huisnummer 2 en 33. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

In het voetpad vlak voor de brug ter hoogte van huisnummer 33 ligt een gat. Onder het voetpad en een deel van het fietspad ligt een verlaten, oude put. Het gat wordt veroorzaakt door deze put. We gaan dit herstellen door de put te vullen met schuimbeton.

Op de Rijnsburgerweg ter hoogte van huisnummer 2 gaan we een schuif in de zinkerput vervangen. Deze werkt op dit moment niet meer en is wel belangrijk. Deze schuif is nodig om een deel van het rioolstelsel buiten bedrijf te zeten als er een calamiteit is.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden ter hoogte van huisnummer 33 starten op dinsdag 11 april. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met donderdag 13 april.

De werkzaamheden ter hoogte van huisnummer 2 starten op maandag 17 april. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 21 april.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor fietsers en voetgangers. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry
Projectcoördinator Cluster Beheer