Rijndijkstraat - rioolwerkzaamheden

Het riool in de Rijndijkstraat is aan onderhoud toe. Vanaf woensdag 26 maart werkt aannemer Omni Relining in opdracht van de gemeente Leiden in uw straat aan het riool. Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 11 april afgerond.

Werkzaamheden

Het onderhoud van het riool gebeurt door relining. Relinen is een speciale techniek van renoveren zonder de straat open te breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant en kan het hierdoor weer tientallen jaren langer mee. Relinen gebeurt vanaf de putdekselopeningen. Zo blijft de overlast beperkt.

Kans op onaangename geur

Tijdens het relinen wordt de stof styreen gebruikt. Deze stof kan een onaangename geur verspreiden. Mogelijk ruikt u er iets van in huis. De stof is niet schadelijk en de geur zal snel vervliegen.

Beperkt gebruik riolering

Bewoners van de Bruggestraat kunnen tijdens de werkzaamheden de riolering gedurende het werkproces één dag beperkt gebruiken. Tijdens deze dag vragen wij u om uw watergebruik en lozingen op het riool zo veel als mogelijk te beperken. De aannemer Omni Relining stuurt u ongeveer een week voor de start van de werkzaamheden een brief met informatie over de planning en hun contactgegevens.

Bereikbaarheid en parkeren

De werkzaamheden gebeuren boven de rioolput. Vaak is dit midden in de straat en wordt de weg daarom gedeeltelijk afgezet. Waar nodig regelen verkeersregelaars het verkeer ter plekke. Vanwege de beperkte doorgang in de straat geld er vanaf maandag 1 april tot en met vrijdag 5 april een parkeerverbod. Parkeerverboden worden aangegeven met gele borden. De woningen en overige panden blijven bereikbaar voor voetgangers. In de bijlage bij de brief vindt u een weergave van het werkgebied.

De aannemer en de verkeersregelaars doen er alles aan om de eventuele hinder zo veel mogelijk te beperken.

Andere aanbiedplek minicontainer

Heeft u een minicontainer voor uw huisvuil? Het kan zijn dat de ophaaldag samenvalt met de rioolwerkzaamheden in uw straat. Wilt u de minicontainer dan aanbieden op een plek die bereikbaar is voor de ophaaldienst? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer informatie

Voor overige informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur) of het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
ing. H. (Erik) Hogewoning
Projectcoördinator riolering
Cluster Beheer