Rijndijk - voorlopig aanwijsbesluit ondergrondse container (2021-278)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken plaatst de gemeente Leiden ondergrondse containers. Door het plaatsen van ondergrondse containers wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk verbeterd.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. Ook wordt er rekening gehouden met de maximale loopafstand voor gebruikers en de bereikbaarheid voor de vuilniswagen. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

StraatnaamRestafvalcontainerLocatienummer
Rijndijk 2921RD035R

Besluit en plattegrond

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van 29 oktober tot en met 9 december 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. U kun dit digitaal vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met 7 december 2021 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. L. Luhulima Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, Rijndijk, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer
Gemeente Leiden