Rijndijk - herbestrating (2023-187)

We informeren u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan de Rijndijk. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

Delen van de parkeervakken, rijbaan en het voetpad ter hoogte van huisnummers 112 en 154 tot en met 226 zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 14 augustus. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 15 september. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoering zijn de huisnummers 126 tot en met 192 niet bereikbaar via de Helena Verburgstraat. Hiervoor maken we een tijdelijke doorsteek voor het autoverkeer tussen Rijndijk 112 en 126. Deze kant van de Rijndijk kunt u bereiken via de Dobbedreef of Betty van Niftrikweg. Uw woning blijft tijdens de uitvoering bereikbaar met loopschotten.

Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen?

Parkeren

Omdat we de weg volledig afsluiten vragen we uw auto op een andere plek te parkeren. Hiervoor gaan we parkeerverboden plaatsen. Dit geldt voor de eerste week van de uitvoering van de werkzaamheden. Eerst worden de rijbaan en de parkeervakken aangepakt. Daarna het voetpad.

Tijdelijk andere plek aanbieden huisvuil

Het kan zijn dat u het huisvuil tijdelijk op een andere plek moet aanbieden. Dit kan op plekken waar de straat niet opgebroken is en de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te verkleinen, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op eigen terrein.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

W. van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer