Ridderspoortuin - onderhoud bestratingen

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Ridderspoortuin.

Werkzaamheden

Op bepaalde plekken in de Ridderspoortuin is de bestrating aan onderhoud toe. Delen van de rijweg opnieuw moeten bestraat worden. Deze herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Als gevolg van hiervan richt de gemeente de fietsdoorgang tussen de Melissetuin en de Appelbes twee weken in als tijdelijke route voor het autoverkeer. De bewoners uit de Melissetuin, Klavertuin, Akeleituin en de Lavendeltuin kunnen de doorgang tijdens deze weken gebruiken.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 7 januari 2019 en duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 januari 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer