Richard Holstraat - onderhoud bestrating

De rijweg en de trottoirs van uw straat zijn aan groot onderhoud toe. De herbestrating wordt zoveel mogelijk gedaan door aanwezig materiaal opnieuw te gebruiken. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op  maandag 19 augustus en duren naar verwachting tot en met vrijdag 1 november. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Het is mogelijk dat het huisvuil tijdelijk op een andere plek moet worden aangeboden. Dit kan op plaatsen waar de straat niet opgebroken is en waar de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder, Cluster Beheer