Rhijnvreugd – inloopbijeenkomst verkeersproject Willem van der Madeweg-Hoge Rijndijk (2023-085)

Op dinsdag 18 april 2023 van 17.00 uur tot 19.00 uur is er een inloopbijeenkomst over het project Rhijnvreugd en het verkeersproject Willem van der Madeweg-Hoge Rijndijk. Deze vindt plaats in de aula van het huis van de buurt Matilo, Zaanstraat 126 in Leiden.

In uw woonomgeving aan de Hoge Rijndijk hebben de gemeente Leiden projectontwikkelaar Vink en het bedrijf Verhagen ontwikkelingsplannen opgesteld. We zijn nu in een stadium gekomen dat we verder kunnen met deze plannen en willen u hierbij graag betrekken. Daarom nodigen de gemeente, Verhagen en Vink u uit voor een inloopbijeenkomst bij u in de buurt.

Rhijnvreugd

Voor dit project, dat ook wel bekend staat onder de naam Rhijnvreugd heeft de gemeenteraad  al in 2019 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Op basis hiervan zijn de eerste plannen opgesteld. Daarna is het stil gebleven. De gemeente, Vink en Verhagen hebben lang de tijd genomen om te kijken of de plannen haalbaar zijn. Dit heeft ertoe geleid dat alle partijen het dit voorjaar met elkaar eens zijn geworden over hoe de ontwikkeling plaats kan vinden. De afspraken hierover zijn in diverse overeenkomsten vastgelegd.

Ontwerp

Daarnaast zijn er eerste bouwplannen opgesteld. Vink heeft een woningbouwplan voor 74 woningen met vooral sociale- en middeldure huurwoningen en parkeerplaatsen op het toekomstige eigen terrein. Het bedrijf Verhagen kan naast het eigen terrein uitbreiden.

De gemeente heeft plannen in voorbereiding om de kruising Willem van der Madeweg-Hoge Rijndijk anders in te gaan richten en dit eerste ontwerp laten we graag zien. Uiteindelijk willen we eind dit jaar een ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarom willen we het participatietraject weer starten. We vinden het belangrijk om uw mening over de plannen te horen.

Bijeenkomst 18 april 2023

Op 18 april kunt u de schetsontwerpen bekijken en uw vragen hierover te stellen. Bij de inloopbijeenkomst zijn, naast de medewerkers van de gemeente, ook medewerkers van het bedrijf Verhagen en het bouw- en ontwikkelbedrijf Vink aanwezig. Omdat het hier om een inloopbijeenkomst gaat, bent u tussen17.00 tot 19.00 uur van harte welkom.

Website

Na de informatiebijeenkomst zetten we de ontwerpen en informatie op de webpagina Rhijnvreugd van de gemeente Leiden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk
Projectmanager