Resedastraat - snoeien bomen (2020-360)

In deze brief informeer ik u over de snoeiwerkzaamheden aan 16 haagbeuken bij u in de straat.

Planning

De werkzaamheden starten op dinsdag 6 oktober en duren naar verwachting tot en met vrijdag 9 oktober. De aannemer begint ’s morgens om 8.00 uur en werkt door tot ongeveer 16.00 uur.
Ten gevolge van het weer en onvoorziene omstandigheden kan er eventueel van de planning worden afgeweken.

Gevolgen werkzaamheden

Omdat er met groot materieel gewerkt wordt, zijn de parkeervakken nodig om het werk zo veilig en netjes mogelijk uit te kunnen voeren. De parkeervakken kunt u tijdelijk niet gebruiken tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Dit wordt met borden aangegeven.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn zowel voor u als voor kinderen. Graag het verzoek om u (uw) kind(eren) hierop attent te maken.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sander de Jeu
Opzichter groen
Cluster Beheer