Rapenburg - verwijderen verzinkbare paal (2021-256)

 Binnenkort voert de gemeente Leiden werkzaamheden uit in uw buurt. De verzinkbare paal in het wegdek op het Rapenburg ter hoogte van het Academiegebouw zal worden vervangen met een sleutelpaal.

Aanleiding

In 2018 is de verzinkbare paal geplaatst op het Rapenburg voor een proef met kleinschalig Openbaar Vervoer. Deze proef is eind 2019 stopgezet omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. De proef is geëvalueerd en daaruit is geconcludeerd dat op korte termijn geen andere openbaarvervoersvoorziening op dit deel van het Rapenburg zal komen. Daarom is de verzinkbare paal niet meer nodig en wordt de paal vervangen met een sleutelpaal. Een soortgelijke paal staat ook aan de overzijde van het Rapenburg. De sleutelpaal komt op de locatie waar nu de verzinkbare paal staat.

Werkzaamheden

De verzinkbare paal zal verwijderd worden. Vervolgens wordt  de sleutelpaal geplaatst en de bestrating hersteld. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het Rapenburg ter hoogte van het Academiegebouw afgesloten. De stoep blijft toegankelijk voor voetgangers. Fietsers worden omgeleid over de andere zijde van het Rapenburg. De twee direct aangelegen parkeerplaatsen naast de verzinkbare paal zijn tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. Voor deze twee parkeerplaatsen geldt tijdens de werkzaamheden een wegsleepregeling.

Planning

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op 21 en 22 oktober 2021. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt ook de afzetting verwijderd.

Overlast

We proberen eventuele overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Indien u toch overlast ervaart kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via 14 071.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Nadine van der Sar
Civieltechnisch medewerker