Rapenburg - tijdelijk opheffen parkeerplaatsen (2020-334)

Door de coronamaatregelen ervaren veel basisscholen ruimtegebrek tijdens het in- en uitgaan van de school. Ouders mogen niet meer de school in bij het halen en brengen van hun kind. Hierdoor ontstaat drukte rond de school. Ook buiten moeten ouders 1,5 meter afstand van elkaar houden. De gemeente Leiden helpt scholen met maatregelen die bijdragen aan de veiligheid tijdens de coronamaatregelen.

Haanstraschool

Ook rond de Haanstraschool is de ruimte om te wachten voor ouders beperkt. Om ouders meer ruimte te bieden worden twee parkeerplaatsen aan het Rapenburg afgezet. Het betreft de twee parkeerplaatsen die direct grenzen aan de fietsenstalling tegenover de Haanstraschool. Deze maatregelen gaan zo spoedig mogelijk in en blijven voor onbepaalde tijd van kracht.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Murielle Hermsen-Facon
Teammanager Ontwerp & Mobliteit