Rapenburg - onderhoud bestrating (2020-262)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden in de Rapenburg.

Werkzaamheden

De rijweg is aan groot onderhoud toe en wordt opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart op maandag 29 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 21 september. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de planning afwijken. Om de overlast te beperken, wordt het werk in zes fases uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het contactformulier.

Met vriendelijke groet,
Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer