Raadsherenbuurt Vogelwijk - definitief ontwerp en beplantingsplan (2021-253)

Het riool in uw wijk wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel met een rioolbuis voor. vuilwater en een aparte buis voor het relatief schone regenwater. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het groen. Het definitieve ontwerp voor deze nieuwe inrichting is klaar, u kunt dit vanaf maandag 11 oktober bekijken op doemee.leiden.nl.

Participatie tot nu toe

Voor de zomer heeft het projectteam het voorlopig ontwerp (VO) en het aangepaste voorlopig ontwerp (VO+) gepresenteerd. Naast diverse digitale bijeenkomsten met bewoners zijn er diverse werksessies geweest met het Wijkcomité Vogelwijk en de Vereniging Raadsherenbuurt. Inmiddels staat  de ontwerptoelichting op het VO+ op doemee.leiden.nl. Daarnaast hebben wij al uw vragen over het VO+ beantwoord, ook dit bestand staat ter inzage op doemee.leiden.nl.

Varianten kruising Nachtegaallaan – Rijnsburgerweg en varianten Rozenplein

De twee varianten voor de kruising Nachtegaallaan – Rijnsburgerweg en de drie varianten voor de inrichting van het Rozenplein zijn uitgewerkt, samen met de uitkomsten van de enquêtes. Bij de collegebehandeling van het uitvoeringsbesluit eind november wordt openbaar welke variant de voorkeur heeft gekregen. Het is dan aan het college of zij het advies van de wethouder overnemen en dit ook aan de raad zullen adviseren.

Het definitieve ontwerp (DO)

Het VO+ en alle opmerkingen en ideeën hebben we binnen de kaders die we hebben meegekregen uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO). Vanaf 11 oktober staan het definitieve ontwerp en het beplantingsplan voor uw wijk op doemee.leiden.nl. U kunt hierop reageren maar er zullen geen significante wijzigingen op het ontwerp meer worden gemaakt. Heeft u een vraag over het DO? Het kan zijn dat het antwoord staat in de ontwerpverantwoording en de vragen en antwoorden over het VO+.  

Doemee.leiden.nl open vanaf 11 t/m 22 oktober 2021

Het definitieve ontwerp en het beplantingsplan kunt u bekijken op doemee.leiden.nl.

NB De participatie voor de Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus Buysstraat vind later plaats en wordt als een aparte fase van dit project voorbereid.
Er komen geen wijzigingen in de inrichting van de Warmonderweg (hier wordt wel het trottoir vernieuwd en de parkeervakken voorzien van waterdoorlatende verharding) en de Van Slingelandtlaan (het riool ligt in de Van Ledenberchstraat).

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Tamara Weber, omgevingsmanager van dit project, via vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl of via tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt of leest u in een van onze volgende nieuwsbrieven.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Vogelwijk - Raadsherenbuurt