Raadsherenbuurt - uitnodiging inzien ontwerp fase 2 (2023-043)

De riolering in de Raadsherenbuurt wordt vervangen voor een gescheiden rioolstelsel, met een rioolbuis voor vuilwater en een aparte buis voor het relatief schone regenwater. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het groen. Het definitief ontwerp voor fase 2 van het project (Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus Buysstraat) is klaar, u kunt het op doemee.leiden.nl bekijken en van 3 tot en met 12 maart een reactie achterlaten.

Participatie tot nu toe

In juli 2020 is gestart met de participatie van het schetsontwerp voor de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt. In november 2021 heeft de klankbordgroep het projectteam verzocht het sluipverkeer in de Raadsherenbuurt te onderzoeken. Hierop is besloten om het ontwerp en de participatie voor de Raadsherenbuurt op te knippen in twee fasen. De Vogelwijk gaat naar verwachting begin april in uitvoering. De Raadsherenbuurt fase 1 zal worden uitgevoerd samen met de Raadsherenbuurt fase 2 en zal starten in het voorjaar van 2024.

Raadsherenbuurt fase 2

Voordat we het voorlopig ontwerp (VO) van fase 2 verder konden uitwerken, heeft er een onderzoek naar het sluipverkeer in de hele Raadsherenbuurt plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek kunt u nalezen in het rapport van Mobycon op doemee.leiden.nl. De resultaten van het onderzoek van Mobycon zijn gedeeld en besproken met de klankbordgroep. De klankbordgroep voor deze fase bestaat uit voorgedragen leden (direct omwonenden) van buurtvereniging Raadherenbuurt, bestuur van wijkvereniging Houtkwartier, directie Leidse Houtschool en de directie Woutertje Pieterse. Tussen oktober en december 2022 heeft het projectteam het VO gepresenteerd aan de scholen en deze klankbordgroep. Na wat kleine optimalisaties is het VO, na goedkeuring van de scholen en klankbordgroep, op 10 november 2022 tijdens een inloopbijeenkomst op het Driestar college gepresenteerd aan de rest van de wijk. De avond is door ongeveer 50 wijkbewoners of stakeholders bezocht. De gehele participatie van de Raadsherenbuurt fase 2 staat beschreven in de bijbehorende ontwerptoelichting op Doemee.leiden.nl. Deze vindt u terug onderaan de hoofdpagina met bestandsnaam “20230210 Raadsherenbuurt fase 2 VO”.

Bekijk het definitief ontwerp op Doemee

Het definitieve ontwerp (DO) voor de Raadherenbuurt fase 2 kunt u inzien en op reageren via Doemee.leiden.nl.

Datum:               Vanaf maandag 27 februari t/m zondag 12 maart 2023

Digitaal:              Project: Vogelwijk en Raadsherenbuurt (leiden.nl)

Let op! In deze fase zetten we alleen de puntjes op de i en worden er geen ontwerpwijzigingen meer aangebracht.

Ook de DO fase sluiten we weer af met een ontwerptoelichting. Hierin leest u wat we in deze periode tijdens de participatie hebben opgehaald en wat er met deze reacties gedaan is. Bewoners waarvan het e-mailadres bekend is ontvangen een bericht na plaatsing van de toelichting op Doemee. Daarnaast informeren wij u ook via Stadsnieuws over deze plaatsing.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Tamara Weber, omgevingsmanager van dit project, via vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl of via tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt of leest u in een van onze volgende nieuwsbrieven of via Stadsnieuws.

Namens het projectteam bedanken wij iedereen die de afgelopen jaren met ons mee heeft gedacht. Mede door uw tijd, adviezen, ideeën en suggesties is ook de Raadherenbuurt, na de Vogelwijk, straks klaar voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

David van Zanten
Projectmanager