Raadsherenbuurt - uitnodiging inloopbijeenkomst voorlopig Ontwerp fase 2 (2022-256)

Het riool in uw wijk wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het groen.

Het voorlopige ontwerp met de nieuwe inrichting voor de Raadsherenbuurt fase 2 is klaar. De straten die vallen binnen deze fase zijn: Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus Buysstraat.

Nu het voorlopig ontwerp klaar is wil het projectteam hierover ook graag met u in gesprek en nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst op 10 november 2022 van 19.00 tot 21.00 uur.

Denk en doe mee

Het schetsontwerp voor de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt werd tijdens een inloopbijeenkomst in oktober 2020 voorgelegd aan bewoners. Het projectteam heeft destijds van zowel bewoners als van het wijkcomité Raadsherenbuurt vernomen dat men in dit deel van de Raadsherenbuurt veel sluipverkeer ervaart en dat dit als onveilig wordt ervaren voor de fietsers. Om dit te kunnen onderzoeken, is besloten meer tijd te nemen voor het ontwerp van dit deel van de wijk (fase 2). Er is een werkgroep samengesteld die bestaat uit leden van het wijkcomité Raadsherenbuurt, wijkvereniging Houtkwartier en directies van de scholen in en om de wijk. Om de verkeerssituatie goed te kunnen onderzoeken, zijn de coronamaatregelen afgewacht tot er weer sprake was van normaal woon-werkverkeer. In mei 2022 heeft Mobycon, een onafhankelijk adviesbureau, een verkeersonderzoek uitgevoerd door middel van camera’s. De resultaten zijn inmiddels bekend en doorgenomen met de werkgroep. Het rapport van Mobycon kunt u samen met de toelichting van de gemeente online inzien op doemee.leiden.nl (onderaan de hoofdpagina Vogelwijk en Raadsherenbuurt). Het voorlopig ontwerp is ook getoetst bij deze werkgroep, wat tot een aantal verbeteringen van het ontwerp heeft geleid. Nu willen we het ontwerp graag met u bespreken. Denkt u met ons mee?

Uitnodiging

Het projectteam nodigt u uit voor de inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp voor de Raadsherenbuurt fase 2. We zullen u laten zien hoe het voorlopig ontwerp is veranderd ten opzichte van het schetsontwerp. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt, u hoeft zich niet aan te melden. 

Datum:                  Donderdag 10 november 2022

Locatie:                  Driestar College, Vennemeerstraat 5, 2334 DE Leiden

Tijdstip:                  19.00 tot 21.00 uur

Let op! Dit is de laatste fase waarin we aanpassingen in het ontwerp kunnen aanbrengen. We hopen dat u met ons mee wilt denken om samen tot het beste ontwerp te komen voor de Raadsherenbuurt.

Wat kunt u verwachten tijdens de inloopavond?

Om drukte aan de tafels te voorkomen, hebben we de straten/onderwerpen van deze fase opgedeeld in thema’s. Deze thema’s verdelen we over meerdere tafels. Is het druk aan een tafel, loop dan door naar de volgende of neem even een kopje koffie en kom later terug. Heeft u een specifieke vraag loop dan langs de omgevingsmanager waarna zij u zal begeleiden naar betreffende teamlid.

Thematafels ontwerp fase 2:

Thibo Duifhuizen:
Inrichting van de straten en het groen

Ton Heijnen:
Uitleg over parkeervakken, kiss en ridestrook, verkeerplateaus

David van Zanten:
Uitleg rapport Mobycon, planning en procedure       

Ron Kardol:
Riolering, afkoppelen en ondergrondse infra: kabels en leidingen,  reservering warmtenet

Tamara Weber:
Aanleg geveltuintjes, adopteren boomspiegel, alle andere omgevingsvragen, inclusief doorverwijzen naar technische collega’s.

Kunt u niet komen? 

Kunt u niet langskomen, dan kunt u het ontwerp met toelichting vanaf vrijdag 11 november tot en met zondag 27 november, ook digitaal bekijken en een vraag stellen via doemee.leiden.nl. Het projectteam zal deze vragen voor het eind van het jaar beantwoorden.  

Tijdens de meedenkronde van het gebied van fase 1 zijn al veel vragen gesteld. Deze vragen en de beantwoording ervan kunt u doorlezen in de ontwerptoelichting definitief ontwerp fase 1 of in het bestand ‘2021-09 vragen en antwoorden Doemee VO+’. Deze bestanden vindt u in de bijlagen onderaan de hoofdpagina op doemee.leiden.nl > project > Vogelwijk en Raadsherenbuurt.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Tamara Weber, omgevingsmanager van dit project, via vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl,

tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt of leest u in een van onze volgende nieuwsbrieven.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden

 

David van Zanten

Projectmanager

Duurzame wijkvernieuwing Vogelwijk - Raadsherenbuurt