Raadsherenbuurt - kap bomen (2023-240)

De Raadsherenbuurt krijgt een nieuwe riolering en tegelijkertijd wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2024. Om straks in de uitvoering geen vertraging op te lopen, wil de gemeente nu vast een aantal bomen in de Raadsherenbuurt kappen. De vergunning hiervoor is gelijktijdig met de kap van de bomen in de Vogelwijk aangevraagd en afgegeven. De bomen worden in week 42 (16-20 oktober 2023) gekapt.

Kap bomen in de Raadsherenbuurt

Het gaat om negen bomen in de Hogerbeetsstraat, één boom aan de Warmonderweg, twee bomen in de Van Beuningenlaan, drie bomen in de Antonie Duycklaan en één in de Adriaan Pauwstraat. Op bijgevoegde kaartjes staan de exacte locaties van de te kappen bomen.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Tamara Weber via het telefoonnummer aan de voorzijde van deze brief of per mail via vogelwijkraadsherenbuurt@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Ron Kardol
Technisch Projectleider
Projectbureau Afdeling Stadsingenieurs