Raadsherenbuurt - bijeenkomst verplaatst naar 14 april (2021-096)

Op 25 maart heeft u onze uitnodiging ontvangen voor de presentaties van het voorlopig ontwerp openbare ruimte Vogelwijk - Raadsherenbuurt. Via diverse kanalen hebben wij gemerkt dat er tussen de plaatsing van het VO op doemee.leiden.nl op 6 april en de avonden over het voorlopig ontwerp te weinig tijd zit. Daarom is er gezamenlijk met het wijkcomité Raadsherenbuurt besloten deze avond te verplaatsen naar woensdag 14 april, 19.30 tot 21.00 uur. Bewoners die zich al hebben aangemeld, ontvangen dit bericht ook apart per e-mail.

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Naast het riool voor vuil water komt er een apart riool voor het relatief schone regenwater. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het groen. Daarbij worden zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toegepast en is het doel om de wijk groener te maken. Hiermee zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.

Doe mee!

Er zijn drie bijeenkomsten voor de Vogelwijk en drie voor de Raadsherenbuurt. Ze vinden op de volgende data en tijdstippen plaats.

Vogelwijk

DatumOnderwerp
Woensdag 7 april 19.30 tot 21.00 uurPresentatie verkeer en parkeren in de wijk, plannen voor de Nachtegaallaan
Maandag 12 april 19.30 tot 21.00 uurPresentatie voorlopig ontwerp voor de Leeuwerikstraat, Mezenstraat, Bosuilstraat, Vinkenstraat, Blauwe Vogelweg en Nachtegaallaan
Dinsdag 13 april 19.30 tot 21.00 uurPresentatie voorlopig ontwerp voor de Rozenstraat, Merelstraat en Lijsterstraat

Raadsherenbuurt

DatumOnderwerp
Woensdag 7 april 16.30 tot 18.00 uurPresentatie verkeer en parkeren in de wijk

Donderdag 8 april 19.30 tot 21.00 uur

LET OP: Verplaatst naar woensdag 14 april 19.30-21.00 uur

Presentatie voorlopig ontwerp Johan de Wittstraat, Hogerbeetsstraat, Van Oldenbarneveltstraat tussen Warmonderweg en Johan de Wittstraat
Donderdag 15 april 19.30 tot 21.00 uurPresentatie voorlopig ontwerp Fagelstraat, Van Oldenbarneveltstraat (tussen Johan de Wittstraat en Van Beuningenlaan) en Van Ledenberchstraat.

NB De participatie voor de Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus Buysstraat vind later plaats en wordt als een aparte fase van dit project voorbereid.
Er komen geen wijzigingen in de inrichting van de Warmonderweg (hier wordt wel het trottoir vernieuwd) en de Van Slingelandtlaan (het riool ligt in de Van Ledenberchstraat).

Verkeer en parkeren

Op 7 april vinden de presentaties over de verkeersonderwerpen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij u over de eisen en randvoorwaarden voor het verkeer in de wijken. Het is noodzakelijk om in verschillende straten in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt eenrichtingsverkeer in te voeren en dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid. Daarnaast informeren wij u over hoe de parkeerbalans voor de wijken berekend wordt en welke gevolgen de herinrichting voor het parkeren zal hebben.

Voorlopig ontwerp

Op de avonden van het voorlopig ontwerp presenteren we onze plannen voor de in het schema  aangegeven straten. Hier worden alle elementen die een plaats krijgen in de toekomstige straat besproken.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één of meerdere avonden door een mail te sturen naar omgevingsmanager Tamara Weber: T.Weber@leiden.nl. Vermeld in het onderwerp van uw bericht duidelijk de wijk en datum van de avond waarvoor u zich aanmeldt. Na aanmelding ontvangt u van ons een link om de digitale bijeenkomst via MS Teams bij te kunnen wonen. Bij een groot aantal aanmeldingen is het mogelijk dat de bijeenkomst gesplitst wordt in een middag- en avondsessie. In dat geval laten we u per mail weten bij welke sessie u aanwezig kunt zijn.

Meer informatie?

U kunt het voorlopig ontwerp voor de Vogelwijk en Raadsherenbuurt vanaf dinsdag 6 april bekijken op https://doemee.leiden.nl. Als de digitale bijeenkomsten zijn geweest, plaatsen we hier ook de presentaties die daar zijn gegeven. U kunt via doemee.leiden.nl vragen stellen over het ontwerp.

Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Boerhaavekwartier’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager Vogelwijk en Raadsherenbuurt