Professorenwijk-Oost - vervangen riolering (2019-382)

De riolering in uw buurt is na zestig jaar trouwe dienst aan vervanging toe. De uitvoering kan naar verwachting begin 2021 starten en zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Om deze vervanging goed voor te bereiden is het nodig de gegevens van de bestaande situatie te inventariseren. Daarom vinden in uw omgeving vanaf december van dit jaar verschillende vooronderzoeken plaats. Ook biedt de rioolvervanging mogelijkheden om meteen een regenwaterriool aan te leggen en de openbare ruimte opnieuw in te richten. Met deze brief informeren we u hierover.

Wanneer zijn de vooronderzoeken en waar gaat het om?

De komende maanden vinden in uw wijk verschillende onderzoeken plaats, zoals:

  • hoogtemetingen
  • inventarisatie van de bomen,
  • inventarisatie van de verharding (straten en trottoirs)
  • inventarisatie van het riool;
  • boringen in de grond.

Deze onderzoeken worden door de gemeente zelf, of door een extern bureau in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

Waarom een regenwaterriool?

Met een apart regenwaterriool voorkomen we vermenging van het relatief schone regenwater met het water van bijv. de toiletten en de wasmachine. Het regenwater hoeft dan niet onnodig gezuiverd te worden en kan naar een waterberging of geloosd worden op het oppervlaktewater.

Klimaatadaptieve inrichting

Als alles op de schop gaat is dat een goed moment om de openbare ruimte opnieuw in te richten en zo mogelijk te vergroenen. De gemeente wil die mogelijkheid graag benutten om klimaat-veranderingen zoals lange periode van droogte, hevige regenval en hittestress, beter op te kunnen vangen.

Meedenken

De gemeente is nog niet begonnen met maken van plannen voor de lozing van het regenwater of voor de inrichting van de openbare ruimte. Graag laten we bewoners hierover meedenken. In het voorjaar van 2020 sturen we u hierover informatie toe.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Joost Verhaar
Projectcoördinator Stadsingenieurs