Professorenwijk-Oost - Uitnodiging bijeenkomst schetsontwerp (2022-098)

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en het groen - heringericht. Het opnieuw inrichten van de straten doet de gemeente graag samen met u. In deze brief leest u meer over het project en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst.

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Professorenwijk-Oost is aan vervanging toe. Aangezien de straten voor deze werkzaamheden helemaal open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en het groen. In de nieuwe inrichting worden zoveel mogelijk zogeheten klimaatadaptieve maatregelen genomen. Daarmee is de Professorenwijk-Oost straks beter voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.

Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in twee delen verdeeld. In het oostelijke deel (tussen de Roomburgerlaan en de Uhlenbeckkade) is het definitief ontwerp klaar en start de aannemer halverwege 2022 met de werkzaamheden.

Nu wordt het ontwerp voor het westelijke deel van de wijk (tussen de Meijerskade en de Hazewinkelstraat) vormgegeven. Daarover gaat deze brief.

Hoe kunt u meedenken?

Op 12 maart heeft de gemeente samen met een aantal wijkbewoners een ronde (schouw) in het westelijk deel van de wijk gelopen. Tijdens de schouw is opgehaald wat er leeft in de wijk. Een samenvatting van de opmerkingen, wensen en ideeën die tijdens deze schouw gegeven zijn vindt u op het online meedenkplatform doemee.leiden.nl. Daarnaast heeft het projectteam gesproken met de scholen in het gebied, het kinderdagverblijf en de vrienden van het Roomburgerpark. Ook worden er de komende periode nog gesprekken gevoerd met de sportverenigingen in het Roomburgerpark. Dit om ook van hun te horen wat er leeft in de wijk.

De gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt voor het westelijk deel van de Professorenwijk-Oost. In dit schetsontwerp zijn ideeën en wensen verwerkt die tijdens de schouw naar voren zijn gekomen. Een afbeelding van het schetsontwerp vindt u na 17 mei ook op doemee.leiden.nl.

Uitnodiging

We kunnen ons voorstellen dat u vragen of ideeën heeft over het schetsontwerp, daarom nodigen wij u van harte uit voor een inloopbijeenkomst:

  • Wanneer: dinsdag 17 mei 2022
  • Waar: Lorentzschool, Van Vollenhovenkade 17 – centrale hal
  • Tijdstip: 17.00 tot 20.00 uur – u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt

Vervolg

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 17 mei presenteert de gemeente Leiden een schetsontwerp aan de hand van thematafels. De reacties die tijdens deze bijeenkomst worden verzameld en waar mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp. Ook hierover gaan wij graag met u in gesprek. Naar verwachting is dit in de maand juni. Tot slot maakt de gemeente een definitief ontwerp. U kunt het participatietraject ook volgen op doemee.leiden.nl.

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen in het rioleringsproject Professorenwijk-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/professorenwijkoost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburgerdistrict’.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan de omgevingsmanager van het project Francis Nauman, tel 0624913043.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager Professorenwijk-Oost