Professorenwijk Oost - uitnodiging bewonersavond 5 maart (2020-088)

Volgend jaar starten we met het vervangen van de riolering in uw buurt. Een goede aanleiding om ook de straten op te knappen en extra groen aan te leggen. Graag nodigen we u uit voor een inloop informatie- en meedenksessie op donderdag 5 maart aanstaande.

Welke werkzaamheden gaan we uitvoeren?

In de Professorenwijk-Oost wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit bestaat uit een rioolbuis voor vuilwater en een aparte buis voor regenwater. De aanleg van deze riolering is een goede aanleiding om de rijbanen, straten en stoepen direct op te knappen. Waar mogelijk willen we uw buurt ook meer klimaatbestendig maken om weersextremen op te vangen. Hiervoor komt bijvoorbeeld extra groen in de buurt.

Hoe kunt u meedenken over het ontwerp?

De straten en het groen worden tegelijk met de aanleg van het riool opgeknapt. Tijdens het eerste informatie- en meedenkmoment laten wij een schetsontwerp van de wijk zien en vertellen wij doorlopend over het project. U kunt reageren op het schetsontwerp en aanvullende ideeën en wensen aandragen. Deze proberen we zoveel mogelijk in het ontwerp in te passen. Tijdens deze bijeenkomst is het hele projectteam (projectmanager, ontwerpers en ingenieurs) aanwezig.

  • Locatie: De Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40a
  • Datum: Donderdag 5 maart 2020
  • Tijdstip: 16.30 -19.30 uur

Wat is het porjectgebied?

Op bijgaande tekening (png, 299 kb) is het projectgebied aangegeven. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het gebied tussen de Burggravenlaan, Van Vollenhovenkade en de Roomburgerlaan.

Wordt het Wijksportpark Roomburgerpark ook besproken tijdens de informatie- en meedenksessie?

De ontwikkelingen rond het wijksportpark Roomburgerpark zijn van invloed op de plannen die we maken voor de vernieuwing van de straten en het groen. Er vindt dan ook zeker afstemming plaats tussen beide projecten. Deze informatie- en meedenksessie is echter bedoeld om samen met u te kijken naar de inrichting van de straten. Kijk voor de ontwikkelingen rondom het Roomburgerpark op doemee.leiden.nl.

Hoe ziet de planning er in hoofdlijnen uit?

  • Donderdag 5 maart 2020: informatie- en meedenksessie
  • Mei/juni 2020: tweede informatie- en meedenksessie
  • Juli tot oktober 2020: definitief ontwerp
  • 2021: start van de werkzaamheden
  • 2023: werkzaamheden gereed

Informatie

Wilt u meer weten, of wilt u ideeën of wensen aandragen maar kunt u niet bij de avond aanwezig zijn? Mail dan naar Lulu Luhulima, projectmedewerker, via emailadres: projectondersteuning.RIB@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager