Professorenwijk-Oost - fase 2 op doemee.leiden.nl (2023-120)

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en delen van het groen - heringericht. De participatie met de bewoners en de scholen in het westelijke deel van de wijk (fase 2) is afgerond. Hun opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp staat nu op doemee.leiden.nl.

Wat zijn de plannen?

Er wordt een nieuwe riolering aangelegd en de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. In deze nieuwe inrichting worden zoveel mogelijk zogeheten klimaatadaptieve maatregelen genomen. Daarmee is de Professorenwijk-Oost straks beter voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte. Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in twee fases verdeeld. Het oostelijke deel (tussen de Roomburgerlaan en de Uhlenbeckkade) is fase 1, hier zijn de werkzaamheden nu in uitvoering. Het ontwerp voor fase 2, het westelijke deel van de wijk (tussen de Meijerskade en de Hazewinkelstraat), is nu klaar.

Wat zijn de vervolgstappen?

Op doemee.leiden.nl staat het project ‘Denk mee over de inrichting van de Professorenwijk-Oost fase 2’. Hier vindt u het definitief ontwerp (DO). Dit DO delen we met u ter informatie, er worden geen wijzigingen meer gedaan. Wij maken op basis van het DO een zogenaamd bestek en uitvoeringstekeningen. Daarna nodigen we aannemers uit een aanbieding te doen voor de uitvoeringswerkzaamheden. Uiteindelijk selecteren we hierna de meest geschikte aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2024 te starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden gaan pas van start als fase 1 is afgerond.

Waar vindt u nadere informatie over dit project?

Actuele ontwikkelingen in het duurzame wijkvernieuwingsproject Professorenwijk-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/professorenwijkoost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburgerdistrict’.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u die stellen aan omgevingsmanager Francis Nauman, f.nauman@leiden.nl of 06-24 91 30 43.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager Professorenwijk-Oost