Professorenwijk-Oost -Definitief ontwerp fase 2 vastgesteld (2023-294)

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en delen van het groen - heringericht. In deze brief leest u meer over de voortgang van het project:

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Professorenwijk-Oost is aan vervanging toe. Aangezien de straten voor deze werkzaamheden helemaal open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en delen van het groen. In de nieuwe inrichting worden zoveel mogelijk zogeheten klimaatadaptieve maatregelen genomen. Daarmee is de Professorenwijk-Oost straks beter voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.

Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in twee fases verdeeld. Het oostelijke deel (tussen de Roomburgerlaan en de Uhlenbeckkade) is fase 1, deze werkzaamheden zijn in uitvoering en we verwachten dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2024 klaar zijn.

Het ontwerp proces voor fase 2, het westelijke deel van de wijk (tussen de Meijerskade en de Hazewinkelstraat), is onlangs afgerond. Daarover gaat deze brief.

Definitief ontwerp vastgesteld

Het definitief ontwerp voor dit deel van de wijk is voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft na het doorvoeren van enkele verbeteringen ingestemd met het definitief ontwerp. Er zijn twee verkeersdrempels op de Van Vollenhovenkade toegevoegd aan het ontwerp: één tussen de kerk en het kinderdagverblijf en één ter hoogte van de Lorentzschool waar de schoolzone begint.

Het definitief ontwerp kunt u bekijken op doemee.leiden.nl, in het project ‘Bekijk het definitief ontwerp voor de Professorenwijk-Oost fase 2’. U kunt ook deze QR-code scannen.  

Vervolg

Nu het definitief ontwerp is vastgesteld gaan we via een aanbesteding een aannemer selecteren. Wij willen de overlast voor de scholen in het gebied zoveel mogelijk beperken. Dit betekent dat de werkzaamheden vlak voor de zomervakantie van 2024 van start gaan. Wij informeren u ruim voor de start van de uitvoering van deze werkzaamheden waarbij we ook de geselecteerde aannemer aan u voorstellen.         

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen in het rioleringsproject Professorenwijk-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/professorenwijkoost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburgerdistrict’.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan de omgevingsmanager van het project Francis Nauman, tel 06-24 91 30 43.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager Professorenwijk-Oost