Professorenwijk noordoost - meedenken herinrichting (2020-335)

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en het groen - heringericht. Met deze brief willen wij u uitnodigen om mee te denken over de plannen voor de vernieuwing van de openbare ruimte in uw wijk.

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Professorenwijk-Oost is aan vervanging toe. Aangezien de straten voor deze werkzaamheden helemaal open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en het groen. In de nieuwe inrichting worden zoveel mogelijk zogeheten klimaatadaptieve maatregelen genomen. Daarmee is de Professorenwijk-Oost straks beter voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.
Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in twee delen verdeeld. Voor het oostelijke deel (tussen de Roomburgerlaan en de Uhlenbeckkade) is het voorlopige ontwerp klaar. Het westelijke deel van de wijk (tussen de Meijerskade en de Hazewinkelstraat) komt begin volgend jaar aan bod.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor het oostelijke deel van de Professorenwijk-Oost. In dit voorlopig ontwerp zijn veel ideeën en wensen meegenomen, die de bewoners tijdens de meedenkbijeenkomst in maart kenbaar hebben gemaakt. We zijn heel benieuwd wat u van dit voorlopig ontwerp vindt. Om het voorlopig ontwerp toe te lichten, is er een film gemaakt. U kunt deze bekijken op www.leiden.nl/professorenwijkoost en op doemee.leiden.nl. Projectmanager Oscar van der Padt en ontwerper Aviva Joosting nemen u mee en vertellen wat de plannen zijn. Ook leggen zij uit over welke onderwerpen u kunt meedenken.

Hoe kunt u meedenken?

U kunt online uw mening geven via doemee.leiden.nl. Heeft u daar geen gelegenheid toe, dan kunt u ook bellen.

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening geven via doemee.leiden.nl. Na registratie op dit online platform kunt u meedoen. Het invullen van de enquêtes en de open vragen kost ongeveer tien minuten. U kunt de vragen tot en met zondag 20 september invullen. De opbrengst verwerken we in de volgende stap van het project, het definitief ontwerp.
Op doemee.leiden.nl vindt u ook meer informatie over het project en kunt u zien welke stappen er de komende maanden genomen worden om tot een definitief ontwerp te komen.

Telefonisch reageren

Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp die op doemee.leiden.nl niet worden beantwoord, of bent u niet in de gelegenheid om online uw mening te geven? Dan kunt u een afspraak maken voor telefonisch contact met het projectteam via de Projectondersteuning: Projectondersteuning.RIB@leiden.nl of (071) 516 56 39.
Krijgt u geen gehoor, dan is de lijn mogelijk bezet. Wilt u het dan op een later moment proberen? U kunt ook bellen naar het Klant Contact Centrum, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur, Leiden, keuze 4), en vragen of ze voor u een terugbelnotitie willen maken.

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen in het rioleringsproject Professorenwijk-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/professorenwijkoost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburgerdistrict’.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan de Projectondersteuning, tel. (071) 516 56 39.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager Professorenwijk-Oost