Professorenwijk - minicontainer voor restafval (2020-404)

Op vrijdag 6 november 2020 worden een aantal minicontainers in uw wijk door de gemeente opgehaald, nadat ze geleegd zijn. Dit geldt voor de huishoudens die voor het aanbieden van hun afval gebruik gaan maken van ondergrondse containers.

Voor u geldt dit niet! U kunt gewoon gebruik blijven maken van uw minicontainers.

Wilt u s.v.p. een sticker plakken?

U blijft voorlopig  gebruik maken van uw minicontainers. Om te voorkomen dat uw minicontainer vrijdag wordt meegenomen verzoeken wij u om de bijgaande sticker op uw restafval minicontainer te plakken.

Ondergrondse container in de toekomst

Het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval in het deel van de wijk waar u woont, is op dit moment nog niet aan de orde. Zodra wij meer weten wordt u geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de gemeente, telefoon 14071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of een bericht sturen via www.leiden.nl/contact.

Hartelijk dank voor uw medewerking, en met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer