Professorenwijk - meedenken herinrichting (2020-345)

De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en het groen - heringericht. Onlangs hebben wij u per brief uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Helaas heeft deze brief niet alle bewoners van het projectgebied bereikt. Wij willen u daarom opnieuw uitnodigen om mee te denken.

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Professorenwijk-Oost is aan vervanging toe. Aangezien de straten voor deze werkzaamheden helemaal open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen, parkeerplaatsen en het groen. Daarbij worden er zoveel mogelijk zogeheten klimaatadaptieve maatregelen genomen. Meer groen in de wijk en het inrichten van parkeerplaatsen met infiltratieverharding zijn twee voorbeelden van deze maatregelen. De Professorenwijk-Oost is hiermee straks beter voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.
Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in twee delen verdeeld. Voor het oostelijke deel (tussen de Roomburgerlaan en de Uhlenbeckkade) is het voorlopige ontwerp klaar. Het westelijke deel van de wijk (tussen de Meijerskade en de Hazewinkelstraat) komt begin volgend jaar aan bod.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor het oostelijke deel van de Professorenwijk-Oost. In dit voorlopig ontwerp zijn veel ideeën en wensen meegenomen, die de bewoners tijdens de meedenkbijeenkomst in maart kenbaar hebben gemaakt. We zijn heel benieuwd wat u van dit voorlopig ontwerp vindt. Om het voorlopig ontwerp toe te lichten, is er een film gemaakt. U kunt deze bekijken op www.leiden.nl/professorenwijkoost en op doemee.leiden.nl. Projectmanager Oscar van der Padt en ontwerper Aviva Joosting nemen u mee en vertellen wat de plannen zijn. Ook leggen zij uit over welke onderwerpen u kunt meedenken.

Hoe kunt u meedenken?

U kunt online uw mening geven via doemee.leiden.nl. Heeft u daar geen gelegenheid toe, dan kunt u ook bellen. Daarnaast organiseren wij op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 oktober meedenkmomenten per thema. Verderop in deze brief leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening geven via doemee.leiden.nl. Na registratie op dit online platform kunt u meedoen. Het invullen van de enquêtes en de open vragen kost ongeveer tien minuten. De looptijd van dit project op doemee.leiden.nl is verlengd: u kunt de vragen tot en met donderdag 1 oktober invullen. De opbrengst verwerken we in de volgende stap van het project, het definitief ontwerp.

Telefonisch reageren

Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp die op doemee.leiden.nl niet worden beantwoord, of bent u niet in de gelegenheid om online uw mening te geven? Dan kunt u een afspraak maken voor telefonisch contact met het projectteam via de Projectondersteuning: Projectondersteuning.RIB@leiden.nl of (071) 516 56 39.
Krijgt u geen gehoor, dan is de lijn mogelijk bezet. Wilt u het dan op een later moment proberen? U kunt ook bellen naar het Klant Contact Centrum, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur, Leiden, keuze 4), en vragen of ze voor u een terugbelnotitie willen maken.

Meedenkmomenten per thema

Op 12, 13 en 14 oktober van 17.00 tot 18.30 uur willen we graag met u in gesprek. De gesprekken gaan over drie thema’s:

  • Maandag 12 oktober: parkeren combineren met groen in de wijk (rood op de afbeelding hiernaast)
  • Dinsdag 13 oktober:  de inrichting van de stoep in de Duyvendakstraat (geel);
  • Woensdag 14 oktober: de verkeerssituatie op het Van Vollenhovenplein (groen).

U kunt zich tot en met 1 oktober aanmelden voor deze gesprekken via de Projectondersteuning: Projectondersteuning.RIB@leiden.nl of (071) 516 56 39.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bekijken we of de gesprekken buiten in de wijk plaats kunnen vinden, of dat we u voor een online bijeenkomst uitnodigen. U krijgt hier na uw aanmelding op tijd bericht over op het door u opgegeven e-mailadres.

Maandelijks overleg tot aan de uitvoering

Gedurende het verloop van het project tot en met de uitvoering zijn we op zoek naar bewoners die maandelijks willen overleggen met de gemeente over de voortgang en de inhoud. U kunt zich aanmelden via Projectondersteuning.RIB@leiden.nl of 071 516 56 39.

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen in het rioleringsproject Professorenwijk-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/professorenwijkoost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburgerdistrict’.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan de Projectondersteuning, tel. (071) 516 56 39.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager Professorenwijk-Oost