Potgieterslaan, Jan Wolkersstraat - inloopbijeenkomst Veilig fietsen (2023-042)

De gemeente Leiden gaat een fietsroute in uw woonbuurt verbeteren. Het gaat om de route van de Potgieterlaan naar de Jan Wolkersstraat. In deze brief vertellen wij u meer over het project en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op 7 maart 2023.

De gemeente Leiden wil het fietsen op de Potgieterlaan en de Jan Wolkersstraat veiliger maken. Er ontbreekt bij het flatgebouw De Verleyding een fietspad langs het spoor waardoor er nu veel door de speeltuin wordt gefietst. Daarnaast willen we de aansluiting Lucebertstraat-Jan Wolkersstraat anders inrichten.

Daarnaast kijken we ook naar de aansluiting van de Potgieterlaan op de Haagweg. Dit gaat verder dan alleen het project veilig fietsen Potgieterlaan. Op basis van besluitvorming over de uitvoering van onderdelen van het programma Autoluwe Binnenstad willen we ook de oversteek voor fietsers en voetgangers verbeteren op dit punt. De uitvoering op projectbasis kan nog wel enige jaren duren, afhankelijk van het programma Autoluwe Binnenstad. Zo lang kunnen en willen we niet wachten en daarom hebben we onderzocht welke maatregelen we tijdelijk kunnen nemen om het fietsproject Potgieterlaan met een verbeterde oversteek te kunnen uitvoeren. Ook dit bespreken we graag met u.

Schetsontwerp

Om veiliger te kunnen fietsen in uw woonbuurt hebben we een concept schetsontwerp opgesteld voor de Potgieterlaan, fietspad De Verleyding en de aansluiting Jan Wolkersstraat-Lucebertstraat. Voor de Jan Wolkersstraat hebben we nog geen concrete maatregelen, maar we willen graag van u als bewoner horen hoe u de situatie ervaart en bekijken wat er mogelijk is. Voor de aansluiting van de Potgieterlaan op de Haagweg hebben we onderzocht welke maatregelen we kunnen nemen om een betere oversteek te maken.

Bijeenkomst 7 maart 2023

Dit schetsontwerp is het resultaat van een eerste verkenning. We zijn benieuwd naar uw mening en eventuele opmerkingen en aandachtspunten. We organiseren een inloopbijeenkomst op dinsdag 7 maart 2023 van 18.00 uur tot 20.00 uur in de aula van De Delta, Da Costastraat 104. U bent van harte welkom om het schetsontwerp te komen bekijken en uw vragen hierover te stellen. Het is een inloopbijeenkomst waarbij u zelf kunt bepalen op welk tijdstip tussen 18.00 tot 20.00 uur u komt.

DoeMee

Na de informatieavond zetten we het schetsontwerp op het participatieplatform van de gemeente Leiden, doemee.leiden.nl. Daar wordt het schetsontwerp ook toegelicht. Via deze site kunt u online een reactie geven.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michiel Groenendijk
Projectmanager