Potgieterlaan - vervanging ondergrondse containers

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan ondergrondse containers in de Potgieterlaan. Deze containers voldoen niet meer aan de huidige eisen en worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 23 september tot woensdag 25 september.

Het zal naar verwachting 2 tot 3 dagen duren. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken.

Uitvoering

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het verwijderen en plaatsen van een betonnen bak in de bodem en diverse werkzaamheden rondom de containers. Tevens wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Mogelijk is de pomp licht hoorbaar gedurende de nacht.

Omgeving

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het contactformulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer

Directievoerder Cluster Beheer