Pompoenweg, Moerbeistraat en Meloenpad - onderhoud bestrating 2020-302

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de Pompoenweg, de Moerbeistraat en het Meloenpad. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Delen van het trottoir, van de parkeervakken en van de rijweg zijn aan onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk door het hergebruiken van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 24 augustus. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 25 september. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Om uw woning bereikbaar te houden worden na het verwijderen van de bestrating loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer