Poelgeeststraat - herinrichting

Op 13 augustus heeft u een brief ontvangen van de gemeente over de herinrichting van de Poelgeeststraat.

Bezwaarmogelijkheid en reacties

In de brief heeft de gemeente u de mogelijkheid gegeven bezwaar te maken tegen het voorgenomen plan om de situatie te behouden zoals deze momenteel is. Er zijn twee reacties binnengekomen die geen bezwaar op het voornemen waren.

Geen verdere aanpassingen

Via deze brief willen wij u dan ook laten weten dat wij de huidige situatie handhaven. Behalve de geplande groenwerkzaamheden gaan wij de Poelgeeststraat niet verder aanpassen.

Met vriendelijke groet,

Arjen Baan

Teamleider Ontwerp en Mobiliteit