Poelgeesterweg - plaatsen parkeerverbodsborden

Op zondag 14 juli 2019 zal het evenement Werfpop 2019 plaatsvinden in de Leidse Hout. De gemeente Leiden gaat, met toestemming van de gemeente Oegstgeest, op de Poelgeesterweg parkeerverbodsborden plaatsen.

Parkeerverbod

De reden dat deze borden geplaatst worden is om zorg te dragen dat de hulpdiensten, bij calamiteiten, voldoende ruimte hebben om zich op te stellen. Het verbod geldt op 14 juli 2019 van 9.00 tot 23.00 uur. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en vraag naar de Evenementencoördinator dhr. Braam of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte