Pliniuspad - herinrichting (2020-382)

De gemeente Leiden staat voor de opgave om zoveel mogelijk verharde oppervlakte te vergroenen. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering en de verwachte problemen met het opvangen van water. Meer groen is ook meteen een kans om de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte (hittestress).

Om dit mogelijk te maken is een groene kansenkaart gemaakt met als doel om versteende locaties in de stad te vergroenen. Deze plekken worden aan de hand van een meerjarenplanning aangepakt. Het Pliniuspad is in het najaar 2020 aan de beurt.

Huidige situatie

Het gebied ziet er momenteel als volgt uit:

  • De groene zone achter de flats is strak, saai en open.
  • Voor de flats zijn brede trottoirs met veel verharding.
  • Er zijn weinig schaduwgevende bomen en daardoor is het er heet in de zomer.
  • Langs de randen van het veld staan bomen, die deels nog niet volgroeid zijn. Hierdoor is het kale beeld nog sterker.

Wensen bewoners

In 2019 hebben we aan de omwonenden gevraagd welke wensen zij hebben voor de inrichting. Hieruit kwamen de volgende elementen naar voren:

  • Toevoegen bomen (schaduw), maar ook ruimte voor zonrijke plekken.
  • Soorten planten die een bijdrage leveren aan het afvangen van fijnstof.
  • Soorten planten die het beeld verlevendigen.
  • Gazon omvormen naar bloemrijk grasland.
  • Ook ruimte houden voor spel en verblijf.

Het ontwerp

De wensen van de bewoners sloten goed aan bij wat de gemeente voor ogen had voor het gebied. Er is een ontwerp gemaakt. Bij dit ontwerp is uitgegaan van het volgende.

Bomen

Op het grasveld komen meer bomen, van diverse soorten. Sommige soorten zijn inheems, wat goed is voor de biodiversiteit. Sommige soorten zijn niet inheems, die spelen een rol bij het afvangen van fijnstof. De bomen zorgen voor schaduw op hete dagen, maar er is ook ruimte voor de zon.

Gazon

Een groot gedeelte van het gazon wordt omgevormd naar bloemrijk grasland. Langs de watergangen door beheer, het overige gras door het inzaaien van een inheems kruidenmengsel. Dat is goed voor de biodiversiteit en brengt ook meer kleur in het gebied. Op het breedste gedeelte van deze zone behouden we het gazon. Zo is er ook ruimte om te spelen.

Meer groen

Het groen tussen de flats wordt verlengd richting de Julius Caesarlaan. Zo krijgt ook die straat een groenere uitstraling en het scheelt onnodige verharding. Deze groenvakken krijgen een beplanting van lage heesters met hier en daar een hoogteaccent.

Uitvoering

De werkzaamheden worden nog dit najaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via mailadres l.van.velzen@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheerder