Plesmanlaan - voortgang ontwikkeling (2020-427)

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van de ontwikkeling van Plesmanlaan 100.
Het initiatief van ontwikkelaar Urban Interest voor de Plesmanlaan 100 gaat, zoals u wellicht weet, uit van het omvormen van het bestaande kantoorgebouw naar meerdere woonappartementen. Hierover hebben we u eerder op 1 september per brief geïnformeerd.

Wat vooraf ging

In Leiden is de vraag naar woningen groot. Dit in combinatie met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de Plesmanlaan vormt de basis om het huidige kantoorgebouw om te vormen naar woningen met ruimte voor aanvullende voorzieningen.
In februari 2019 zijn de eerste plannen hiervoor aan u gepresenteerd tijdens een inloopavond. Op deze avond zijn de verschillende reacties door de gemeente verzameld en gedeeld met de initiatiefnemer. Mede naar aanleiding hiervan zijn de plannen verder uitgewerkt en gewijzigd. Zo is de woontoren komen te vervallen en zijn de extra verdiepingen op het bestaande gebouw meer in balans gebracht voor wat betreft de aansluiting op de woonwijk.

Plannen

Inmiddels heeft een gesprek over het aangepaste plan met de bewonersvertegenwoordiging van de wijkvereniging, BewonersBelangenvereniging Bockhorst en de ontwikkelaar plaatsgevonden. Graag presenteert Urban Interest het aangepaste plan ook aan u.
Helaas is het in deze tijd niet mogelijk u uit te nodigen op locatie om u persoonlijk een toelichting op de plannen te geven. U vindt daarom de plannen op: www.urbaninterest.nl/participatie.

Uw mening

Op verzoek van de initiatiefnemer attenderen wij u er op dat u de komende twee weken, tot en met zondag 6 december 2020 de gelegenheid heeft om de website van Urban Interest te bezoeken en u te laten informeren over de plannen. U kunt op de website ook uw mening achterlaten. Hiervoor stelt Urban Interest u vier korte vragen aan het eind van de webpagina. We hopen een reactie van u te mogen ontvangen.

Alle reacties worden verzameld en worden gedeeld met de gemeente ten behoeve van de Nota van Uitgangspunten. Waar mogelijk zal de input worden meegenomen in de nadere uitwerking van de plannen.

Vervolg

De gemeente Leiden wil de Nota van Uitgangspunten nog dit jaar afronden en vervolgens ter vaststelling aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders en daarna aan de gemeenteraad. Met een vastgestelde Nota van Uitgangspunten is er een kader waarbinnen de initiatiefnemer het plan voor de Plesmanlaan100 verder kan uitwerken. Daarin wordt u als bewoner tijdens een tweede participatieronde ook betrokken. Naar verwachting volgt hierover in januari 2021 meer duidelijkheid.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief?

Voor vragen en of opmerkingen over de website en de plannen voor Plesmanlaan 100 kunt u contact opnemen met Urban Interest via 070 312 28 22 of via info@urbaninterest.nl. Reactie op de plannen graag via de eerder genoemde website.

Voor vragen over het proces van deze ontwikkeling, kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via telefoonnummer 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk
Projectmanager